Upendo Daima - Straatkinderenproject Tanzania

["\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_1_20130225_1380602795.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_2_20130225_1915094524.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_3_20130225_1269161720.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_4_20130225_1203900127.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_5_20130225_1696649307.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_6_20130225_1470469504.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_7_20130225_1778566945.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_8_20130225_1522298131.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_9_20130225_1837204428.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_10_20130225_1305918366.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_11_20130225_1235579240.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_12_20130225_1103703416.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_13_20130225_1614865694.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_14_20130225_1269038727.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_15_20130225_1817561193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_16_20130225_1232435165.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_17_20130225_1134651688.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding2_1_20180221_1520592193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding_1_20180221_2070968253.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_1_20180221_1377088869.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_2_20180221_1506278386.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_3_20180221_1738804695.jpg"]

Sociaal werk Back Home House

Sociaal werk in Upendo Daima
Back Home House (BHH) is een centrum dat werkt met kwetsbare jongeren die wonen en werken op de straat. Het doel is de kinderen weer terug naar huis te brengen, naar hun families. Hieronder volgt een korte beschrijving van twee activiteiten die worden uitgevoerd door de sociale werkers en de uitdagingen die ze hebben. Voor meer gedetailleerde informatieve verwijzen wij u graag naar bijgevoegd rapport.

Straatwerk
BHH Sociale Werkers (SWs) bezoeken de straten van Mwanza twee maal per week (een maal gedurende de dag en eenmaal ‘s avonds). Kinderen wonen over het algemeen in gebieden waar ze dingen kunnen krijgen om te overleven, dit zijn dan ook de plekken die door de SWs bezocht worden.
 
Straatkinderen hebben vaak de perceptie dat ze geïsoleerd zijn van de gemeenschap. Ze hebben verschillende vormen van discrimatie meegemaakt van hun ouders/verwanten/volwassenen. Soms hebben ze hun vertrouwen in de volwassenen verloren. Daarom is het erg belangrijk dat SWs een goede band opbouwen met de kinderen. Dit is niet gemakkelijk omdat sommige gewend zijn geraakt aan het leven op de straat. Ze hebben al in verschillende steden in Tanzania gewoond en zijn misbruikt op verschillende wijzen. SWs nemen die jongens die bereid zijn terug te gaan naar huis met zich mee naar BHH voor een tijdelijk verblijf en counseling. Anderen die nog niet zover zijn blijven op de straat, maar de SWs houden contact met hen.

Alle kinderen die naar BHH mee genomen worden moeten geregistreerd worden bij de overhead. Tevens worden ze in een opname boek van het BHH opgeschreven en wordt er een file aangemaakt. De eerste stap in het counselen is het krijgen van basis informatie voor deze file.

Straatwerk is een van de meest uitdagende activiteiten voor de SWs. Ze hebben te maken met vele uitdagingen op de straat zoals:

 • Kinderen die gewend zijn geraakt aan het straatleven (en die vaak verslaafd zijn aan drugs, lijmsnuiven of benzine snuiven)
 • Kinderen die door volwassenen worden gebruikt om een inkomen te genereren (de beloftes van de volwassen maken het voor de kinderen moeilijk om de toekomst te zien)
 • negatieve perceptie van mensen ten op zichte van straatkinderen
 • De fysieke en het seksuele misbruik van de jongere kinderen door de oudere kinderen
 • Politie acties waarbij de kinderen zich verschuilen om uit handen van de politie te blijven
 • Gedurende de schoolvakanties neemt het aantal kinderen op straat enorm toe, deels omdat de kinderen zelf op straat gaan hangen, of omdat ze door hun ouders gestuurd worden om wat geld te verdienen, het is dan erg lastig de echte straatkinderen te zien

Thuisbezoek
Na counseling, als het kind klaar is om naar huis te gaan, wordt het huis bezocht door de SWs, meestal gaat het kind mee op deze bezoeken. Men heft dan een discussie om te kijken of het mogelijk is dat het kind weer thuis komt wonen. Als het kind thuis kan wonen worden er nog vervolg bezoeken gedaan om in de gaten te houden dat alles goed loopt. Als het kind niet naar huis kan (de ouders weigeren of de thuissituatie wordt als ongeschikt beoordeeld) dan komt hij terug naar het BHH voor verdere counseling, ook met de familie, en om te kijken of er wellicht andere familie leden zijn waar hij terecht kan. Als er echt geen mogelijkheden zijn wordt het kind naar Malimbe Family gebracht waar het formeel onderwijs kan volgen. Maar ook daar wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om terug te keren naar hun huis.

Uitdagingen van de thuis bezoeken:

 • Soms vertelt het kind niet de waarheid waar hij vandaan komt.
 • Veel kinderen komen uit enorm afgelegen gebieden waardoor het moeilijk is hun huis te bereiken.
 • Kinderen komen vaak uit eenoudergezinnen waarbij de nieuwe partner geen zin heeft om voor de kinderen van een ander te zorgen. In het geval van weeskinderen is de uitdaging nog groter.
 • Alcohol of drugs misbruik door de ouders.
 • Lokale taboes van sommige stammen.

Voor de case studies verwijzen wij u naar het bijgesloten rapport.

Laatste nieuws

 • March 2019 Twee weken lang acties voor Upendo Daima bij Montessori school Tuinstad Schiebroek te Rotterdam. De tienjarige Ruben en zijn vrienden voelen zich nauw betrokken bij het wel e...
 • In januari 2018 gingen UD-medewerkers voor teambuilding op Avashi Beach in Mwanza, ongeveer 5 km van Malimbe Family. Het doel van de dag was om ideeën, beperkingen en uitdagingen uit te wissel...
 • December 2017 Het resultaat van de tweede sponsorloop op de Lise Meitner-school in Moordeich Duitsland overtrof alle verwachtingen: de 367 meisjes en jongens van klas vijf tot zeven liepen in...
 • 28 oktober 2017, Vier jaar geleden ben ik aan de slag gegaan bij Upendo Daima als Leken Missionaris van de SMA. Het is een voorrecht voor me geweest om te werken met de kinderen en staf...

Back Home House

Malimbe Family